LCA国際学園の先生たち

真の国際人を育てるために

国境を越えて
文化の違いを越えて
言葉の違いを越えて

学園長 山口 紀生

副校長
Adrian Martinez

制度企画部長
湯舟 博光

副園長
叶野 佳子

教務主幹
相澤 信生

教務主任
進路相談室長

市川 千惠子

外国人24人 日本人21人